จุดลงรอยของเกมการพนันและการควบคุมผ่านสังคม


เกมการพนันที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนั่นคือเรื่องที่เราต่างรู้อยู่แล้วในการปฏิบัติของประเทศไทย ซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นได้โดยทางออกแบบใดก็ตามเราก็ยังคงพบ ว่าบ่อนการพนันที่เกิดขึ้น ก็ยังคงเป็นสิ่งที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานเรื่องเหล่านี้คือสิ่งที่หลายคนรู้ดี แต่ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะมีกฎหมายที่ถูกครอบไว้จะด้วยการหาผลประโยชน์ในรูปแบบใดก็ตาม การเล่นเกมการพนันหรือ บาคาร่าออนไลน์

ก็จะยังคงเป็นสิ่งที่ถูกปิดกั้นไปอีกนานแม้ว่าจะมีงานวิจัยหรือมีการสรุปเหตุผลทางออกทางทฤษฎีที่สามารถยืนยันได้ว่ารูปแบบของเกมการพนันคือสิ่งที่จะสามารถผลักดันรายได้ให้กับประเทศมากขนาดไหนก็ตามมันก็จะยังคงเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ถึงการปิดกั้นในจุดนี้จากนายทุนระดับใหญ่หรืออาจจะมาจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยอะไรก็ตามสิ่งที่เกิดเรานี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้มองเห็นว่าการพยายามมองหาจุดที่ลงพลอยที่สุดในการเล่นเกมการพนันจะไปจบอยู่ที่ส่วนไหน


มันอาจจะอยู่ที่ว่าหลายคนพร้อมหรือไม่ ที่จะผลักดันจากสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมกันซึ่งจากการสำรวจในหลายต่อหลายด้านทางสังคมเราพบได้ว่าร้อยละ 75 หรืออาจจะมากกว่านั้น ได้สนับสนุนให้เกมการพนันกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไม่ใช่เป็นเพียงแค่เฉพาะผู้ที่เล่นเกมการพนันเท่านั้นแต่ยังหมายถึงผู้ที่ไม่เล่นเกมการพนันอีกด้วย ซึ่งมันอาจจะหมายถึงสัญญาณในการเปิดรับของประชาชนว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของการมองเห็นถึงสิ่งที่เป็นกรอบทางวัฒนธรรมหรือจารีตประเพณีเท่านั้น

แต่มันคือสิ่งที่ต้องทำลายเพื่อก้าวขึ้นสู่การรับความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ในสังคมมานานเพียงแต่เราไม่ได้นำมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้น โดยในหลักรูปแบบหนึ่งที่หลายคนต้องการมองเห็นถึงความเป็นไปได้ที่ชัดเจนในจุดนี้ก็มาจากการที่เห็นตรงกันว่าการเล่นเกม บาคาร่าออนไลน์ หรือเกมการพนันจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนั่นคือสิ่งที่ผู้คนจำเป็นต้องมองเห็นเป็นระเบียบและแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจนพร้อมทั้งกับความคุมเข้มของพนักงาน

ความคิดเห็น